ISO 9001


За умов вільної ринкової економіки в світі ключову роль відігрє якість продуктів, що виготовляються і постачаються клієнтові. Таким чином, наші зусилля у цьому напрямку спрямовані на підтримку високих стандартів.

21 листопада 2002 року виробництво KOMANDOR SA було сертифіковане об'єктом сертифікації DNV - сертифікація BV, яка підтверджує відповідність до вимог ISO 9001:2000. Це означає те, що ми використовуємо і успішно впроваджуємо систему управління якістю при розробці та виготовленні систем і елементів гардеробів.